Hvorfor jobbe på Alfa Kollega?

Hos oss vil du trives

Vi bryr oss om våre ansatte og har fokus på trivsel og kompetanseutvikling. Jobben som sykepleier hos oss er preget av selvstendighet i tillegg til at du er en del av et team hvor din kompetanse er verdifull og nødvendig for at vi skal kunne levere i henhold våre kvalitetskrav.

Vi streber etter å tilby våre kunder tjenester av høy kvalitet og legger derfor tilrette for god faglig utvikling. Vi tilbyr en trygg arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø hvor kvalitet og trivsel går hånd i hånd.

 

Gode utviklingsmuligheter!

Hos Alfa Kollega jobber du tett sammen med ledelsen i arbeidet med å utvikle vår tjeneste. Dette gir deg muligheten til å være med å påvirke din arbeidshverdag i tillegg til å bidra til at vår tjeneste holder den høye kvaliteten vi ønsker å tilby våre kunder. I tillegg til å jobbe operativt ute hos våre kunder vil det også være muligheter for den rette kandidaten å være med å jobbe administrativt på sikt.

 

Norskkunnskaper

For at vi skal kunne levere våre tjenester i henhold til de kvalitetskrav som er påkrevd må du ha norskprøve 3 nivå B1 både skriftlig, muntlig, lese og lytteforståelse. For de som har svensk eller dansk som morsmål stilles ikke dette kravet.

 

Autorisasjon

For å jobbe som helsepersonell i Norge trenger du autorisasjon som enten sykepleier, helsefagarbeider eller vernepleier. Norsk autorisasjon får du ved å søke SAFH – Statens Autorisasjonskontor For Helsepersonell.

Pleieassistenter trenger ikke autorisasjon.

Det er viktig at kopiene av pass, vitnemål og eventuelt andre vedlegg er bekreftet rett kopi. Dette vil si at de er stemplet med rett kopi og underskrevet på hver side av offentlig tjenestemann, f.eks. i en bank eller på et postkontor.