Trygghetsalarmtjenester

Alfa Kollega har siden 2011 bistått med levering av trygghetsalarmtjenester i Oslo Kommune, Asker, Bærum, Skedsmo og Rælingen. Våre ansatte er spesialisert i å ta faglig gode avgjørelser slik at våre kunder får riktig hjelp til rett tid.

Vi etterstreber å levere høy kvalitet samtidig som vi effektiviserer vår tjeneste ved å koordinere med autorisert helsepersonell til envher tid. På den måten kan vi gi korrekt hjelp raskt, noe som bidrar å sikre våre kunders trygghet, god kvalitet og samtidig spare miljøet.

Våre ansattgruppe består av leger, sykepleiere og helsefagarbeidere og samtlige har inngående kjennskap og erfaring med drift og levering av trygghetsalarmtjenester.