Om Oss

Alfa Kollega AS ble startet i 2011 og er en videreføring og utvidelse av bemanningsforetaket Trygg Helse. Virksomheten startet som et rekrutterings og bemanningsfirma for helsepersonell men vi tilbyr også private helse og omsorgstjenester og har drevet trygghetsalarm siden 2011.

Alfa Kollega ble grunnlagt som et svar på den økende etterspørselen for helsepersonell i en tungt belastet bransje. I helsesektoren er behovet for fagpersonell ofte akutt samtidig som behovet for mange hjelpetrengende øker. Alfa Kollega så derfor verdien i å kunne tilby autorisert helsepersonell til rett tid.

Våre medarbeidere er leger, sykepleiere og helsefagarbeidere og disse har lang og bred erfaring innen helsesektoren. Gjennom vårt grundige opplæringsprogram sikrer vi at våre kunder får en profesjonell behandling og føler seg ivaretatt gjennom perioden hjelpebehovet varer.

Vår drift av trygghetsalarmtjenester har gitt oss erfaringen til å utarbeide en kostnadseffektiv arbeidsmetode som gagner både bruker og miljø. Den sikrer kvalitet i alle ledd samtidig som den er en mer miljøvennlig måte å drifte tjenesten på. Denne driftsmodellen gjør det mulig å raskt konsultere lege og/eller sykepleier ved behov som gir mulighet til å gi riktig hjelp så raskt som mulig. Dette gjør oss unike blant leverandørerne som leverer samme type tjeneste.