Sykepleiertjenester

Vi tilbyr sykepleietjenester, og som kunde har du frihet til å bestemme hva slags hjelp du ønsker. Våre ansatte har lang og bred erfaring innen omsorg og helse. Vi sikrer at du får den hjelpen du trenger og som du er komfortabel med. Eksempler på ulike sykepleietjenester vi leverer er:

  • Sårbehandling
  • Legemiddelhåndtering
  • Måling av blodtrykk
  • Blodsukker
  • Stell og andre medisinske prossedyrer